Ungt ansigt på Frederikshavn havn

I løbet af foråret overtager 41-årige Mikkel Seedorff Sørensen direktørposten i Frederikshavn Havn efter Preben Reintoft. Den nye unge direktør markerer både et generationsmæssigt og et stilmæssigt skifte i kystbyen. Og så skal han føre en massiv havneudvidelse til en halv milliard i mål.

 Tekst Sussie Munk – Foto eframe.dk

I 2016 har Nordjylland en særdeles effektiv havn i Frederikshavn med 1000 flere indirekte og direkte arbejdspladser end nu og med en omsætningsvækst på hen imod en milliard kroner. Dybden i havnen vil være på 12,5 meter, indsejlingen vil være 135 meter, der vil være 600-1500 meter kaj, baglandsarealerne vil brede sig over 1 million kvadratmeter, og 8-10 store 3,6 MW havmøller vil producere grøn energi lige uden for ydermolerne.

[expand title=”Læs mere…”]

 – Det er en plan til ca. en halv milliard kroner, men den hviler på et solidt grundlag af velovervejede analyser af mulighederne og opbakning fra havnens erhvervsliv. Vi betragter Frederikshavn Havn som ”forudsætningsskaber” for vækst. Det vil sige, at vi skaber de bedste muligheder, og virksomhederne anvender dem. Med udvidelserne får både den maritime industri, færgehavnen, godstrafikken og nye virksomheder maksimale forudsætninger for at vokse og udvikle sig, udtaler havnedirektør Preben Reinholt.

Kronprinsen fra Århus

Sammen med udvidelserne får havnen ny frontfigur, i skikkelse af den 41-årige Mikkel Seedorf Sørensen, der sidste år blev ansat som vicedirektør – og kronprins til posten som direktør i takt med at Preben Reinholt gradvist trapper ned.

– Mikkel kommer fra en stilling som salgsdirektør i Shipping.dk, forklarer Preben Reinholt, der har været i spidsen for havnen siden 2001. Når han trækker sig, vil han fortsætte som projekttilknyttet i forbindelse med udvidelserne, projekt fremtidens færgehavn og projektet Digital Experience Center, et kommende IT-baseret oplevelsescenter i Frederikshavn, der har ambitioner om at trække op mod en halv million turister årligt. Men hvem er han så, den nye nordjyde – der er importeret direkte fra det midtjyske.

– Jeg er opvokset i et almindeligt parcelhuskvarter i Århus. Min far var selvstændig og drev Seedorf Logistic System, der udviklede interne transportsystemer, fortæller Mikkel. Efter en handelsskole-eksamen kom Mikkel i lære hos det traditionsbundne shippingfirma, Carl Hasselager i Randers.
– Der fik jeg virkelig lært noget, ikke mindst om høflighed og gode manerer – det var nemlig et firma med ret gammeldags ledelsesprincipper.

Enorme muligheder i Litauen

I 1991 blev Carl Hasselager solgt til Fredericia Shipping, og året efter blev Mikkel tilbudt et job som ansvarlig for firmaets bulkafdeling.
– Det var en fantastisk arbejdsplads, og i 1994 blev jeg draget ind i opstarten af Klaipeda Fredericia, der senere blev overtaget af DFDS. Jobbet førte til at jeg i en lang periode op igennem 90erne boede i Litauen, og var med til at etablere agency, stevedoring, linerafdeling og andre projekter, bl.a. som udviklingschef ved DFDS Baltic Line. Opholdet i Litauen har været en kæmpe-oplevelse, som jeg ikke vil undvære. Der var en helt speciel stemning i landet efter murens fald. Der er et eller andet ved kombinationen af lukkethed og enorme muligheder, der er dybt fascinerende. Østeuropæere har en helt anden virkelighedsoplevelse, end vi har. De er præget af deres fortid og ønsker at ændre deres fremtid. Den mentalitet skal opleves, det kan man ikke beskrive eller læse i en bog. Mentaliteten viser sig også i småbitte ting – f.eks. kan jeg huske, at min kollega Anders, der også boede i Litauen, havde købt en gave til mig. Butikkens indehaver pakkede den ind og lagde et katalog over varer i gaven – et katalog, der altså bare var flere år gammelt. Det viser den vilje, der var til stede – så alligevel den mangeltilstand, litauerne har befundet sig i.

Bagsiden er kriminaliteten

Tiden i Litauen førte mange bekendtskaber med lokale litauere med sig. Mikkel Seedorff Sørensen følger fortsat lidt med i, hvad der sker med dem, og det glæder ham, at nogle af hans ”lærlinge” siden er endt med gode ledende stillinger i transport og shipping branchen i Litauen.

– Bagsiden ved at bo og arbejde i Østeuropa er den kriminalitet, man også er nødt til at forholde sig til. Smuglerier af cigaretter og biler og kontakt med politiet var hverdagsbegivenheder. Også dagliglivet var anderledes end i Danmark. Vareudbuddet i supermarkederne var ikke vestlig standard, og man spiste ude hver aften, forklarer Mikkel. Opholdet i Litauen førte ham videre til et job i Moskva som daglig leder af ICT A/S, der har specialiseret sig i containertransport fra Baltikum til Moskva.

– Jeg var der fra 1998-2000 og det var spændende. Nogle gange for spændende, fordi der var masser af svindel med godstransporterne, svindel med forkerte vægtangivelser osv. Det var tydeligt, at det var et system i opløsning. En dag blev hele byen spærret af, fordi Ministerpræsident Jeltsin skulle transporteres til hospitalet og tilbage igen fulgt af 20 politibiler. Tænk, så spærrede man uden videre en 7-sporet motorvej af… Systemet var fuldt af korruption, men det var ligesom en præmis, man bare arbejde under. Man vidste godt, at systemet var hen i retningen af: ”Vi lader som om, vi arbejder, og staten lader som om, den betaler.” Moskva var meget anderledes end Litauen. Samfundet var præget af en dyb mistro til systemet, og der var slet ikke den vækstvilje, som man havde i Litauen, fortæller Mikkel. Han boede sammen med sin kone med udsigt til Moskva Floden og senere i en villa, hvor han blev nabo med den legendariske Moskva-korrespondent, Poul F. Hansen fra TV-Avisen.

”Kunne du tænke dig…”

– Der var mange danskere i Moskva, og vi mødtes hele tiden. Jeg kan ikke forstå, at vi herhjemme har så travlt med at beskylde udlændinge for ghetto-dannelser osv., for vi er nogle af dem, der har mest tendens til at holde sammen, når vi er i udlandet, siger Mikkel Seedorff Sørensen. Han skiftede brat sin kosmopolit-agtige tilværelse ud, da han omkring årtusindeskiftet fik en ledende stilling hos Lillebælt Shipping i Fredericia. Firmaet blev senere til Shipping.dk, da det fusionerede med 6 andre shippingfirmaer. Det var her han befandt sig, da han blev opdaget af Frederikshavn Havn.

– Jeg blev ringet op i december 2010 og fik spørgsmålet: ”Kunne du tænke dig, at være direktør for en havn?” ”Det kommer an på hvor det er henne,” svarede jeg. Da han så sagde ”Frederikshavn”, sagde jeg ”ja” med det samme. Jeg kendte nemlig havnen i forvejen, fordi Shipping.dk har kontor her, og jeg kendte også Preben Reinholt, fortæller Mikkel Seedorff Sørensen. Headhuntingprocessen endte med, at han flyttede sig selv og sin familie, bestående af hustruen, Helle og deres to børn fra Fredericia til Frederikshavn i sommeren 2011. Familien er lynhurtigt blevet integrerede frederikshavnere med medlemskaber i håndbold- og fodboldklubber.

– Jeg tror, at det har hjulpet, at vi er vant til at omstille os. Man skal ikke være så bange for nye udfordringer. Samtidig har vi alle fire fået en helt fantastisk modtagelse fra alle i byen, siger Mikkel.

Kemien skal virke

Et generationsskifte kan se ud på mange måder. Et hurtigt snit eller en langsom overlapning. På Frederikshavn Havn hælder man til den sidste løsning.
– Preben og jeg vil overlappe hinanden i en lang periode, og han forbliver tilknyttet som konsulent på udvidelsesplanerne og andre projekter. Men løsningen med overlapning kræver, at kemien er god mellem parterne, og at der er gensidig respekt og åbenhed. Jeg har brugt meget tid på at lytte og lære af Preben, og jeg vil gerne fremover bruge ham som ”opslagsværk.” Men vi er også meget forskellige, og jeg vil selvfølgelig sætte mit eget præg på forretningen, og jeg skal tilføre havnen en mere kommerciel profil, end den har haft hidtil. En af de første opgaver bliver at indføre et ERP-system med CRM-funktion og videndeling. Hvor Prebens baggrund er fra bankverdenen og industrien, kommer jeg med salgserfaring fra shippingbranchen, så jeg ved, hvad kunderne efterspørger derude.

Vi vil øge omsætningenmed en halv milliard

Det er en speciel forretning Mikkel Seedorf Sørensen skal stå i spidsen for. Havnen er nemlig både en direkte og en indirekte forretning. 40 % af skattegrundlaget i kommunen stammer fra havnene, og de står for 6000 direkte og afledte jobs. Min vision er, at sætte Frederikshavn mere på Europakortet, siger Mikkel Seedorff Sørensen og fortsætter:

– Vi har gennemført en foranalyse blandt havnens 12 største virksomheder. De skønner tilsammen at kunne skabe ca. 400 nye jobs pga. udvidelsen. Lægger man det tal sammen med afledte arbejdspladser i byen, vil det nærmere blive 1000 nye arbejdspladser. Samtidig skønner virksomhederne en direkte omsætningsvækst på op mod 600 millioner kroner – og sammenlagt med den afledte effekt betyder dette, at virksomhederne kan øge omsætningen med en milliard, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

Større skibe og vækst i godsmængder

Med den nye indsejling og vanddybde, bliver det muligt for langt større fartøjer at anløbe havnen.
– Det vil betyde, at f.eks. Orskov Yard vil få flere og større skibe ind til service og reparation. Også en virksomhed som MAN Diesel & Turbo vil øge konkurrencekraften, og udvidelsen vil betyde, at deres kunder med store fartøjer vil kunne komme uhindret hertil. Det vil også betyde, at Frederikshavn Havn bliver interessant som ”rasteplads” og bunkerstation for de utallige store skibe, som passerer forbi i sejlrenden, og som vil dreje ind for at bunkre. Strædet lige udenfor er det tredje mest befærdede i verden, og mange skibe vil gerne slippe for at sejle en omvej til f.eks. Polen for reparation og service, siger Mikkel Seedorff Sørensen. Udvidelserne skønnes at medføre en vækst i godsmængderne på 50 %. Havnens gode beliggenhed, og de stabile vejr- og indsejlingsforhold betyder også, at den kan blive base for offshore projekter, vindmøller og platforme samt for miljøsikker ophugning af skibe, der kræver plads til skrot på havnen.

Fakta

Født
I 1970 i Århus

Motto
Behandl andre mennesker, som du selv vil behandles

Bøger
Leif Davidsens romaner om livet i Baltikum og Rusland

Favorit-viden
Alt om Litauen. Landet er som en slags ungdomsforelskelse for mig, som jeg aldrig glemmer

Fodboldklub
Jeg må indrømme, at jeg er glødende AGF-tilhænger sammen med mine børn. Man svigter ikke sit hold

Film
Action og komedier

Frederikshavn HavNs
satsningsområder

  • Turisme og færgetrafik
  • Konventionel havnevirksomhed
  • Miljø- og genvindingsindustrien
  • Maritim serviceindustri

[/expand]