Business Class

Selvstændige har lige så stor pensionsformue som lønmodtagere

En del selvstændige sparer faktisk mere op til pension end lønmodtagere. Det viser nye tal, hvor størrelsen på̊ lønmodtageres og selvstændiges pensionsformue for første gang kan opgøres præcist.

Selvstændige har i gennemsnit en pensionsformue på 1 mio. kr., mens lønmodtagere som sygeplejersker og pædagoger (lønmodtagere på mellemniveau) i gennemsnit har sparet 900.000 kr. op til deres alderdom.

Selvstændiges og lønmodtagers pensionsopsparing adskiller sig dog på et centralt punkt. Mens de fleste lønmodtagere – tæt på 100 pct. – har sparet op til pension, så ser det helt anderledes ud blandt selvstændige. Blandt de selvstændige er der 13 pct. af 25-64 årige, som ikke har sparet op til pension overhovedet, og det vil betyde lavere indkomst i pensionsalderen.

– Det er positivt, at selvstændige i gennemsnit har en stor pensionsformue, siger vicedirektør Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

– Der er således ikke et generelt problem med de selvstændiges pensionsopsparing. Mange har en fornuftig formue, selvom de ikke sparer jævnt op som lønmodtagere typisk gør. Men det er tankevækkende, at 13 pct. af de selvstændige ikke har sparet op til pension overhovedet. Nogle af disse er i risiko for at få en alderdom med en indkomst, der er meget lavere end deres nuværende indkomst. Mens andre har en så lav indkomst som selvstændige, at de selv uden pensionsopsparing ikke vil opleve et fald i rådighedsbeløb ved pensionering.

– Disse ny tal viser, at det er forkert at tvinge alle selvstændige, der ikke sparer løbende op til pension, at spare op i en statslig ordning, som den tidligere regering foreslog. Gruppen af selvstændige er meget forskellig og bør ikke skæres over én kam, slutter Jan V. Hansen.