Business Class

Kodas årsberetning: Indtægter for dansk musik i udlandet og streaming i fremgang

Kodas samlede indtægt i 2016 var på 860 millioner kroner. Det fremgår af rettighedsorganisationens årsberetning, som udkommer i dag. Her kan man også læse, at indtægter for dansk musik spillet i udlandet samt for det hjemlige koncert- og streamingområde alle forsætter sin fremgang.

Udlandet har med Lukas Graham, Mø og de danske filmkomponister i førertrøjen for alvor fået øjnene op for den danske musikscene. Samtidig streamer danskerne og går til koncerter som aldrig før, og denne stigende trang efter musik i alle former og formater kommer også til udtryk i Kodas indtægter for 2016, som for andet år i træk rundede 860 millioner kroner.

I årsberetningen fra 2016 kan man læse, at Kodas Indtægter fra udlandet og markedsområdet (butikker, koncerter og lignende) er gået pænt frem i forhold til 2015, men den mest markante fremgang er dog på streamingområdet, hvor indtægterne er steget med hele 49 procent. Ifølge Kodas direktør, Anders Lassen, tegner det godt for fremtiden:

”Koda er i bedre form end nogensinde. Vi har stadig høje indtægter, vi slår vores rekord i forhold til, hvor mange penge, vi udbetaler til rettighedshaverne, og samtidig fortsætter vores indtægter på streamingområdet med at stige. Et område, hvor vores medlemmer skal hente en stor del af deres indtjening i fremtiden, men også et område, som i langt tid har været truet af pirateri og manglende betaling.”

Som det fremgår af henholdsvis bestyrelsesformandens og direktørens beretning, er der dog stadig store udfordringer på det digitale område. Den fremtidige vækst er truet af en utidssvarende europæisk lovgivning og afhænger af politiske beslutninger, der skal tages i EU og herhjemme.

”Selvom vi selvfølgelig er glade for, at vores indsats på onlineområdet er begyndt at bære frugt, læner vi os ikke tilbage. Der er stadig masser af kampe at kæmpe. Området lider blandt andet under en forældet lovgivning, der i nuværende form ikke forpligter markedsdominerede tjenester som YouTube, Soundcloud, Facebook og lignende til at betale for rettighedshavernes indhold. Det er naturligvis helt uholdbart, og vi arbejder alene og i internationale fora for at få dette lavet om. Det er en hård kamp, men en af dem, der skal tages for at sikre, at Koda kan bevare og styrke sin gode form i fremtiden,” udtaler Anders Lassen.


Nøgletal 2016

 • Samlet indtægt: 860 millioner kroner
  (861 millioner kroner i 2015)
 • Indtægter udland: 70,5 millioner kroner
  (53,5 millioner kroner i 2015)
 • Indtægter streaming: 133,5 millioner kroner
  (89,5 millioner kroner i 2015)
 • Indtægter marked: 201 millioner kroner
  (187,8 millioner kroner i 2015)
 • Beløb til fordeling: 783,5 millioner kroner
  (776 millioner kroner i 2015)