Business Class

Outplacement sender ledige tilbage i job

Strukturreform og global finanskrise. Nedskæringer hos større virksomheder. Finanskrisen fordrer fyringer i stor stil både i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser således, at nettoledigheden nu er oppe på 125.000. Det betyder, at ansatte landet over hver eneste dag oplever, at kolleger bliver opsagt fra deres stillinger.

Folk der mister deres arbejde skal hurtigst muligt hjælpes tilbage i job. Ofte er det en opgave som virksomhederne gerne vil tage aktiv del i, men som de ikke selv kan håndtere. Derfor outsources opgaven til virksomheder med speciale indenfor den slags opgaver. En af dem er ScanPeople, der hvert år sender fyrede medarbejdere videre til et nyt job.

– Afvikling af medarbejdere er ofte en vanskelig og ubehagelig proces for alle parter. Når en virksomhed af den ene eller anden grund står over for at skulle opsige samarbejdet med en eller flere medarbejdere, er det vigtigt som arbejdsgiver at udvise socialt ansvar. Vi hjælper virksomhederne med at skabe det, som vi kalder for en værdig opsigelsesproces uden at det koster virksomheden al for mange ressourcer i en i forvejen presset situation, lyder det fra adm. direktør Brian Jørgensen fra ScanPeople.

Det handler om at skabe tryghed
– Vi forsøger at skabe tryghed og hjælpe de opsagte medarbejdere videre i deres karriere på god og ordentlig vis. Med et outplacement-forløb tager virksomhederne samtidig et ansvar for, at de afskedigede medarbejdere kommer videre i deres arbejdsliv med selvtilliden i behold og med styrke til at tænke positivt og fremadrettet, forklarer Brian Jørgensen.

ScanPeople hjælper bl.a. de afskedigede medarbejdere med rådgivning, så de ikke i opsigelsesperioden anvender tiden uhensigtsmæssigt til skade for dem selv, deres karriere og deres privatøkonomi.

– For både virksomhederne og de afskedigede medarbejdere er outplacement-forløbet af største vigtighed. For det første øges medarbejdertrygheden væsentligt og vi oplever faktisk, at vi kan være medvirkende til, at styrke medarbejderens karrieremuligheder fremadrettet. For det andet så styrkes virksomhedens image og renommé, som en virksomhed, der tager sit sociale ansvar alvorligt, fortæller Brian Jørgensen.

Vigtigt at vise interesse for alle medarbejdere
En fyringsrunde skaber altid utryghed blandt de tilbageværende medarbejdere, og for virksomhederne handler det derfor om, at holde fast i kursen og få genskabt den gode stemning og et godt arbejdsklima.

Det kan virksomhederne bl.a. gøre ved at igangsætte et outplacement-forløb for de afskedigede medarbejdere. Ved at inddrage ScanPeople sender virksomheden det rigtige signal til både kommende og tilbageværende medarbejdere om, at man viser interesse for en medarbejder, selvom personer er opsagt og skal videre i karrieren.
– Ved at tage hånd om situationen og vise socialt ansvar afværger virksomheden også langt hen ad vejen en situation, hvor en fyring forplanter sig negativt ned gennem organisationen. Derfor tilbyder vi også at sparre med virksomhedens ledelse både før, under og efter opsigelsen, forklarer Brian Jørgensen.

ScanPeoples netværk er guld værd
For mange er job og identitet tæt forbundet, og derfor kan en afskedigelse ofte være forbundet med store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Derfor gælder det også om så hurtigt som muligt, at få udarbejdet et fleksibelt individuelt forløb for en hurtig tilbagevenden til jobmarkedet.

I den slags situationer kan ScanPeople gøre brug at sin store kontaktflade. ScanPeoples konsulenter er dagligt i kontakt med mange virksomheder og ved derfor, hvordan jobmulighederne ser ud indenfor de forskellige fagområder.

– Vi plejer at sige, at vi har fingeren på pulsen, hvilket ofte gør os i stand til, gennem vores store netværk af virksomheder og erhvervsledere, at hjælpe en afskediget medarbejder videre i sit karriereforløb, lyder det fra Brian Jørgensen.

Om ScanPeople:
ScanPeople er et rekrutterings- og vikarbureau, der samtidig også har specialiseret sig indenfor outplacement. Dermed dækker ScanPeople virksomhedernes mange behov i forbindelse med ansættelser og afskedigelser.