Business Class

Fokus på nordisk spildevand

I det nye nummer af DANVAs magasin DANSKVAND sættes fokus på de fællesnordiske udfordringer indenfor håndtering af spildevand.

En af de store udfordringer for de nordiske spildevandselskaber, hvilket beskrives i oktobernummeret af DANSKVAND, er håndtering af spildevand fra medicinalindustrien,

“Det er svært og ressourcekrævende at fjerne lægemidler fra spildevandet, og en betydelig del havner i naturen, hvor det skader miljøet. Derfor må producenterne påtage sig deres ansvar og betale for rensningen,” lyder udmeldingen fra direktør for Svenskt Vatten, Anna Linusson.

DANVA er vært for den nordiske spildevandskonference NORDIWA, som afholdes i Aarhus d. 10.-12. oktober. I DANSKVAND præsenteres nogle af de nyheder og oplæg, som præsenteres på konferencen, der har op mod 400 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island – og en lang række andre lande både fra nærområdet og fra hele verden.

Magasinet byder også på en række andre nyheder, blandt andet om et omfattende samarbejde på tværs af grænser, der skal skabe en økologsik god tilstand i Østersøen. Baltiske og nordiske undervisningsinstitutioner, virksomheder og vandselskaber arbejder sammen om at udvikle mere effektive spildevandsteknologier, der kan mindske forureningen i sårbare havmiljøer.

Læs også om fremtidens renseanlæg, der skal designes, så de også kan rense for miljøfremmede stoffer og Hillerød Forsyning, der har bygget Danmarks første overdækkede renseanlæg.