Business Class

Dansk Byggeri tror på genoplivning af BoligJobordningen

print_logo

Nytårsudtalelse af adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. Vi har efter syv trange år i byggeriet et næsten påtrængende stort behov for at få mildere økonomiske vinde. Krisen har luget ud, og mange virksomheder har skåret til og står mere end klar til at fylde ordrebøgerne. Det ser lidt bedre ud i nogle dele af landet end i andre, men desværre kan vi ikke vente os en dramatisk vending i 2015.

Vi skal derfor også i 2015 være tålmodige, da der i den europæiske økonomi ikke er tegn på en bedring, der kan skabe forudsætning for forventninger om øget privat efterspørgsel på byggeriets ydelser.

De positive historier finder vi på anlægssiden, hvor vi klogt har sat os store ambitioner i forhold til udbygning og modernisering af vores infrastruktur. Femern-forbindelsen vil blive sat i gang, og jernbanenettets udbygning og modernisering vil også for alvor komme i gang i løbet af 2015. Også de såkaldte supersygehuse tager form i 2015, og det er store projekter i europæisk skala, som uden tvivl også vil give masser af aktivitet i de danske bygge- og anlægsvirksomheder, som bør gøre sig klar til at tage deres bid af kagen.

I det kommende år skal demokratiet så igen stå sin prøve og forhåbentlig vise sin styrke, når vi skal sammensætte et nyt Folketing. Og måske kan vi tillade os at tale om to afstemninger, nemlig om henholdsvis en genoplivning af BoligJobordningen og om Danmarks europæiske retsforbehold.

Sandsynligvis skal vi allerede i 2015 stemme om et farvel til et af de forbehold, der holder Danmark uden for indflydelse på fælles europæiske anliggender. Vi skal således stemme om at blive fulde medlemmer på det retslige område.

Og for byggeriets små og mellemstore virksomheder knytter der sig denne gang en særlig interesse om folketingsvalget, da det kan blive et skelsættende valg for og imod BoligJobordningen. Vi må på løfterne forvente en genindførelse af ordningen, hvis de blå partier – som det ser ud til – får flertal. Under alle omstændigheder er fornuften i ordningen så åbenlys, at det bør ende med, at vi i 2015 ser den genindført i sin eksisterende eller udbygget form.

Vi skal også håbe på, at de senere års reformer på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet fastholder fokus. Og forhåbentlig fortsætter vi reformsporet, så danske unges og danske virksomheders konkurrenceevne kan gøre os endnu stærkere. I bygge- og anlægsbranchen har vi tradition for at løfte et stort samfundsansvar i erhvervsuddannelserne, og vi vil stå vagt om at øge kompetencerne i de praktiske fag. Og i arbejdsmarkedspolitikken handler det fortsat om at øge udbuddet af dansk arbejdskraft.

I Dansk Byggeri har vi såmænd også sat branchen på reformkurs. Vi vil ikke længere bare være en branche, der laver løsninger. Vi vil være med til at skabe løsninger. Strategien vil involvere alle i branchen, som gennem udvikling af løsninger og ved at påtage sig ansvar for branchens ydelser fra vugge til grav skal være med til at skabe øget anerkendelse af branchens betydning for samfundet.

Den vej vil vi fortsætte ud ad i 2015, og jeg siger derfor ved årets udgang tak for et godt samarbejde i 2014 og ser frem til endnu et godt arbejdsår.

Rigtig godt nytår.

Lars Storr-Hansen,
adm. direktør i Dansk Byggeri