Business Class

Dansk økonomi rykkede i 2014 frem til start

Skærmbillede 2014-12-23 kl. 12.03.19
Som ventet har Danmarks Statistik i dag revideret den sæsonkorrigerede BNP-vækst i 3. kvartal en smule ned fra +0,5 til +0,4 pct. Trods alt har der været fremgang i dansk økonomi i en svær tid i efteråret, hvor det internationale baggrundstæppe har været præget af usikkerhed.

– Selvom der stadig mangler et kvartal, så kan vi allerede nu konkludere om 2014, at retningen er positiv, men tempoet moderat. Det betyder, at dansk økonomi fortsat har fødderne solidt plantet i gråzonen mellem krise og opsving, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

Udover en sæsonkorrigeret kvartalsvækst på 0,4 pct., så viser dagens tal fra Danmarks Statistik, at BNP-årsvæksten i dansk økonomi en smule overraskende er opjusteret fra +0,8 til +0.9 pct. for de første tre kvartaler af 2014 tilsammen.

– Med en foreløbig vækst i 2014 på 0,9 pct., er vores samfundsøkonomiske ludobrikker rykket frem til start igen ovenpå to år i træk med negativ vækst. Derfor må fokus i 2015 være at få sat yderligere gang i væksten, siger Bo Sandberg og fortsætter:

– Uanset hvad der postuleres i den offentlige debat omkring pensionsfinte osv., så er det lavvæksten og ikke de offentlige finanser, der er akilleshælen i dansk økonomi. Når de offentlige finanser 2010-2014 tilsammen har udviklet sig 207 mia. kr. bedre end de officielle regeringsprognoser, burde ingen politiker, økonom eller EU-bureaukrat kunne ligge søvnløs over udsigten til evt. 5-10 mia. kr. mindre i statskassen i 2015.

Dansk Byggeri hæfter sig ved, at det primært er det offentlige forbrug, der foreløbig har trukket væksten i 2014 – dog heldigvis sekunderet af en pæn investeringsvækst fra lavt udgangspunkt.
– Det er positivt, at investeringerne så småt er begyndt at vokse fra sit uhyggeligt lave udgangspunkt, selvom en stor del af forklaringen er engangseffekterne fra stormskaderne i foråret 2014, siger Bo Sandberg.

Privatforbruget er blevet opjusteret siden første offentliggørelse af Nationalregnskabet.

– Men det ændrer ikke ved, at et sæsonkorrigeret plus i privatforbruget på 0,1 pct. i 3. kvartal og en ligeså svag vækst på 0,1 pct. i årets første tre kvartaler tilsammen, er et sløjt facit.

Hjemmemarkedet mangler fortsat meget for at kunne tage over som vækstmotor efter eksporten, siger Bo Sandberg og tilføjer:

– Her kan man dog godt tillade sig at sætte sin lid til, at de faldende oliepriser – der reelt virker som en skattelettelse – kan sætte en positiv udvikling i gang i 2015, om end man ikke skal sætte næsen op efter en decideret ketchupeffekt i privatforbruget.

Arbejdsmarkedet har længe været den del af økonomien, som mest stabilt har bevæget sig i positiv retning, men her bekræfter dagens nye Nationalregnskabstal den kraftige nedjustering fra november.
– Tidligere viste tallene, at den sæsonkorrigerede beskæftigelse var steget med næsten 33.000 siden bunden blev nået i 2. kvartal 2013. Men med nationalregnskabstallene for 3. kvartal, er beskæftigelsesvæksten revideret kraftigt ned, så vi nu i stedet ligger ca. 21.800 højere end da arbejdsmarkedet ramte bunden. Og ser man isoleret på 2014, er der nu også ”kun” skabt 12.500 nye job, siger Bo Sandberg.

Dagens BNP-tal er mere positive end ventet, men får næppe spekulationerne om nye vækstinitiativer før folketingsvalget til at ophøre.

– Der tegner sig efterhånden et fast mønster, hvor det i foråret viser sig, at man ikke har gjort tilstrækkeligt i finansloven for at stimulere aktiviteten i den private sektor, siger Bo Sandberg.