Erhvervslivet holder vejret

219_4611772_aalborguniversity1Virksomhederne i Nordjysk Konjunkturbarometer forventer ikke at fremgangen starter på kort sigt. Eksporten holder hånden under væksten, men selvom den i forrige kvartal forventede tilbagegang i beskæftigelsen udeblev, så lader en egentlig fremgang vente på sig.

Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i samarbejde med Vækstforum Nordjylland og Spar Nord Fonden offentliggjort et nyt Nordjysk Konjunkturbarometer. Analysen tager temperaturen på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling i 4. kvartal 2012 og deres forventninger til 1. kvartal 2013.

I tidligere målinger tilkendegav virksomhederne, at deres forventninger til 4. kvartal 2012 hverken pegede mod fremgang eller tilbagegang, idet andelen af virksomheder der ventede fremgang i 4. kvartal modsvares et tilsvarende antal virksomheder der venter tilbagegang (samlede indikator 0). Den realiserede, faktiske udvikling i den samlede indikator for den periode bekræftede disse forventninger (+1). At de overordnede forventninger blev bekræftet dækker dog over forskelle på de enkelte indikatorer. Forventningerne til stigende produktion og salgspriser blev ikke indfriet, men til gengæld udviklede ordreindgangen og beskæftigelsen sig bedre end ventet. I 1.kvartal forventer virksomhederne igen tilbagegang i beskæftigelsen, mens eksporten og salgspriser udviser positive tal for både forventningerne til 1.kvartal og den faktiske udvikling i 4.kvartal.

At den samlede indikator er svagt negativ (-3) på trods af positive forventninger til priser og eksport skyldes, at disse faktorer ikke indgår i beregningen af den samlede indikator.

Nettotal i procent – Forventet udvikling i 1. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 og faktisk udvikling i 4.kvartal 2012 ift. 3. kvartal 2012.

Produktion Ordre-
indgang
Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet
indikator
Forventet udv.
1.kv 2013
-1 -2 -9 18 0 8 -3
Faktisk udv.
4.kv 2012
0 4 0 9 1 -2 1

 

Produktion Ordre-
indgang
Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet
indikator
Forventet udv.
4.kv 2013
8 0 -9 7 2 6 0
Faktisk udv.
3.kv 2012
10 5 -1 9 3 1 4

Note: Nettotallet er forskellen mellem andelen af virksomheder der venter fremgang og andelen der forventer tilbagegang. Den samlede indikator er en sammenvejning af produktion, ordreindgang, beskæftigelse og resultat.

Kommentar fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

På trods af at der f.eks. fra IFO-indekset i Tyskland er kommet positive tegn på konjunkturudviklingen, så er de nordjyske virksomheder stadig tilbageholdende med beskæftigelse og investeringer. Der hersker stadig betydelig usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi, hvilket kan have fået mange nordjyske virksomheder til at holde igen med kapacitetsudvidelser. Eksportudviklingen blandt de nordjyske virksomheder er stadig særdeles positiv på trods af at den samlede danske eksport kom dårligt ud af 2012. Det er en afgørende faktor for at der ikke ser så dårligt ud som man kunne frygte. Vi vil derfor her i foråret lave en konference hvor vi sætter særligt fokus på den nordjyske eksportudvikling, siger Jesper Lindgaard Christensen, der forsker i erhvervsudvikling ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Yderligere information

Konjunkturbarometeret er baseret på svar fra rundspørge til et panel på 1000 virksomheder. I denne runde indgår svar fra 324 virksomheder. Barometeret er muliggjort gennem finansiering fra det nordjyske Vækstforum, Aalborg Universitet og Spar Nord Fonden. Dataindsamling og bearbejdning foretages af en gruppe forskere tilknyttet Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Kontaktpersoner

  • Jesper Lindgaard Christensen, lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, tlf. 99 40 82 61
  • Jørgen Stamhus, arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, tlf. 99 40 81 89
  • Henning Christensen, afdelingschef for Regional Udvikling i Region Nordjylland og leder af Vækstforums Nordjyllands sekretariat, tlf. 22 26 92 08