Business Class

2014 slutter med status quo i forbrugertillid

print_logo

Forbrugerne er ikke så optimistiske, som de var tidligere på året. Men den lave oliepris kan betyde, at 2015 bliver et bedre år på hjemmemarkedet. Det gælder dog ikke bygge- og anlægsbranchen, som mister ordrer med håndværkerfradragets ophør. Ifølge Danmarks Statistik var den sammensatte, sæsonkorrigerede forbrugertillidsindikator stort set uændret på +6,0 i december mod +6,3 i november.

– Der er ingen tvivl om, at olieprisfaldet kommer til at røre gevaldigt rundt i gryden med vindere og tabere både mellem lande, brancher og virksomheder. Men på bundlinjen er lavere energipriser godt nyt for både dansk økonomi og privatforbruget. Denne tendens er dog endnu så ny, at den ikke har rodfæstet sig hos forbrugerne endnu, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

– Forbrugerne er ikke lige så optimistiske, som de var tidligere på året. I sommerferien var indikatoren helt oppe på 2006-niveauet. Men 2. halvårs forstærkede internationale usikkerhed har i takt med sløje hårde økonomiske nøgletal herhjemme ført til en større realisme også i de ”bløde” økonomiske nøgletal, herunder forbrugertillidsindikatoren, siger Bo Sandberg.

– Bedømmelsen af, hvor dansk økonomi befinder sig i øjeblikket og hvor vi vil befinde os om et år, er dykket i de seneste to måneder, og det skyldes jo nok de meget omtalte nedjusteringer af prognoserne for den økonomiske vækst både i år og næste år, siger Bo Sandberg.

– Hvis man skal kigge lidt i krystalkuglen, så er der dog en del, der tyder på, at 2015 bliver første gang længe, at der vil komme en positiv økonomisk impuls fra hjemmemarkedet og privatforbruget. De lavere oliepriser vil bide sig fast og vil reelt fungere som en skattelettelse til forbrugere og virksomheder i størrelsesordenen 5-10 mia. kr. Senest er der også sket en lille stigning i detailsalget fra lavt niveau, siger Bo Sandberg og fortsætter:

– Men selvfølgelig skal man være opmærksom på, at krisen tilsyneladende har ændret forbrugs- og opsparingsadfærden varigt, og at vi mange gange før er blevet skuffet på hjemmemarkedets vegne. Så man skal nok ikke forvente en decideret ketchup-effekt, men snarere en stille og rolig fremgang.

På bundlinjen – og set med byggebriller – er der desværre ikke noget i forbrugerforventningerne, der peger i retning af stigende privat byggeaktivitet. Tværtimod indebærer bortfaldet af håndværkerfradraget til nytår et betydeligt dyk i renoveringsaktiviteten og et beskæftigelsesfald i størrelsesordenen 5.000 årsværk, herunder ca. 4.000 i selve bygge- og anlægsbranchen, slutter cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Billede: www.danskbyggeri.dk