Business Class

Nyt pilotprojekt styrker rygraden i den kollektive trafik i Nordjylland

Med en ekstra bevilling på 9,7 mio. kr. styrker Regionsrådet hovednettet i den kollektive trafik i Nordjylland, hvor gode og regelmæssige forbindelser mellem alle større byer og vigtige knudepunkter skal gøre det attraktivt for flere at pendle med bus og tog.

I sit nye budgetforlig for 2018 har Regionsrådet afsat ekstra 9,7 mio. kr. til et pilotprojekt, hvor man i en 3-årig forsøgsperiode styrker hovednettet i den kollektive trafik markant i en geografisk afgrænset del af Nordjylland.

Konkret vil det ske ved, at regionalbusserne i testperioden 2019-2021 kommer til at køre med minimum fast timesdrift hele driftsdøgnet, mellem alle byer med over 2.000 indbyggere, så man får samme services, som f.eks. kendes fra togsystemerne.

Pilotprojektet forventes at dække de fire vestlige kommuner i regionen – Thisted, Morsø, Vesthimmerland og Jammerbugt – men det vil afhænge af, om kommunerne ønsker at indgå i projektet, og vil medvirke til at finde den resterende finansiering.

Højt serviceniveau skal øge mobiliteten

I tæt samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) har Regionsrådet en vision om, at et endnu højere serviceniveau i fremtiden kan få flere til at bruge kollektiv trafik, hvilket vil øge mobiliteten i Nordjylland til gavn for både borgere, besøgende og erhvervsliv. Det er denne vision, som pilotprojektet tager forskud på og afprøver i praksis, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman:

– Vi forventer, at den udvidede service vil tiltrække nye passagerer, og med investeringen fra Regionsrådet kan vi komme hurtigt i gang med forbedringerne. Målet er at give alle nordjyder en garanteret minimumservice på et så højt niveau, at den kollektive trafik bliver en attraktiv transportmulighed for langt flere borgere, siger Ulla Astman.

Et styrket hovednet i de vestlige kommuner vil styrke regionens sammenhængskraft i øst-vestlig retning, og sammen med det nye regionaltogssystem, der går syd-nord, vil projektet knytte regionen bedre sammen.

En masterplan for den kollektive trafik

Hos NT hilser underdirektør Ole Schleemann den ekstra bevilling fra Regionsrådet velkommen, for pilotprojektet hænger godt sammen med NTs øvrige initiativer, og et styrket hovednet er et vigtigt led i NTs mobilitetsplan for Nordjylland.

Ved siden af styrkelsen af Hovednettet vil NT fremover med et nyt produkt, Plustur, sikre let adgang til hovednettet, for borgere, der ikke bor op af Hovednettet. Plustur forventes lanceret i 2018, og tilbyder kørsel fra adresse til et stoppested på Hovednettet, til fast lav pris.

Sammen vil de to produkter sikre de nordjyske borgere en garanteret mobilitet. Det er et helt nyt koncept indenfor kollektiv transport, som vi venter os meget af, forklarer Ole Schleemann.