Ny rapport: kommunerne er dårlige til at sikre ordentlige arbejdsforhold og fair konkurrence

Socialdemokratiske Odense og konservative Gentofte er de bedste til at bruge arbejdsklausuler, når de udliciterer en opgave. På den måde sikrer de to kommuner, at det arbejde der bliver udført sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Værst ser det ud i Syddjurs og Glostrup.

 

En ny rapport fra analysebureauet Advice dokumenterer, at mange kommuner er blevet bedre til at forpligte eksterne leverandører til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår til deres ansatte gennem arbejdsklausuler.

I 2014, hvor Advice udarbejdede rapporten første gang for 3F, anvendte 47 pct. af kommunerne arbejdsklausuler – i 2017 er tallet 51 pct. Alle regioner anvender arbejdsklausuler.

Mangelfuld kontrol

Desværre dokumenterer undersøgelsen også, at kommunerne og regionerne kontrollerer meget sjældent, at leverandørerne rent faktisk lever op til det der står i kontrakten. Kun ca. halvdelen af kommunerne kontrollerer altid eller ofte, hvorvidt klausulerne overholdes. Regionernes kontrol varierer også meget.

Det er stærkt bekymrende, at kommunerne og regionerne ikke er mere systematiske med kontrollen af arbejdsklausulerne, udtaler forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard:

“Forestil dig, at politiet ikke førte tilsyn med hastigheden på motorvejene, at fødevarestyrelsen ikke førte tilsyn med den mad vi sætter tænderne i! Når der ikke bliver ført tilsyn med, om ar­bejdsklausulerne bliver overholdt, så spiller vi hasard med danskernes arbejdsliv – og lovlydige firmaers konkurrencekraft.”

Fri bevægelighed for brodne kar

Siden 2014 har staten været tvunget til at anvende arbejdsklausuler indenfor alle områder – uanset kontraktstørrelse. Det samme burde gælde for kommuner, regioner, tværkommunale selskaber, offentlig-private partnerskaber (OPP) – ja overalt hvor det er offentlige kroner i en kontrakt, mener Henning Overgaard:

“Alene sidste år udliciterede de danske kommuner samlet set for 61,98 mia. kr. Den udenlandske arbejdskraft slår rekorder. 3F oplever lønsnyd hos særligt udenlandske virksomheder, der bevidst underbetaler og bedriver unfair konkurrence. For at sætte en kæp i hjulet hos de brodne kar, er det afgørende, at kommuner og regioner bruger arbejdsklausuler med et kædeansvar, skrappe sanktioner OG at der løbende føres kontrol.”

“De to kommuner som er allerbedst til at bruge arbejdsklausuler og løbende kontrollerer, at klausulerne bliver overholdt er Odense og Gentofte. Det her handler altså ikke om partifarve og politiske overbevisninger – det handler om, hvorvidt man ønsker at tage ansvar for ordnede forhold og for fair konkurrence eller om man ikke gør det.”

87 kommuner har besvaret det spørgeskema, der ligger til grund for undersøgelsen – heraf fire delvise besvarelser. Alle fem regioner har deltaget i undersøgelsen.