Business Class

Ny ellov vil koste forbrugerne dyrt

Regeringens nye lovforslag skævvrider elmarkedet og vil koste forbrugerne dyrt. Samlet set risikerer 2,6 millioner forbrugere en regning på op mod 2 milliarder kroner årligt, lyder kritikken.

I dag førstebehandler Folketinget en ny lov, der cementerer de monopollignende tilstande på elmarkedet, stik mod intentionen om at skabe øget konkurrence. Forslaget skulle sætte de 2,6 mio. elkunder, der ikke har valgt deres eget elselskab, fri. Men i praksis bliver forbrugerne overført til de regionale elselskabers markedsprodukter, hvis de ikke siger aktivt fra. Konsekvensen kan blive en ekstraregning til forbrugerne, som man har set det i Sverige, hvor elprisen er steget med 20 øre/kWh ifølge beregninger fra EA Energianalyse.

”Det er godt, at regeringen vil skabe øget konkurrence på elmarkedet. Det burde være sket for længe siden, men det forslag regeringen har fremlagt, vil betyde stigende elpriser for forbrugerne og hæmme konkurrencen på elmarkedet. Det kan betyde en milliardregning for forbrugerne,” siger Jette Miller, vicedirektør i Natur-Energi.

Natur-Energi står ikke alene med sin kritik. Både Energitilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen når frem til samme konklusion i deres høringssvar til ministeriet. Det er grundlæggende problematisk, lyder kritikken, at man hæver prisloftet på el, samtidig med at de store elselskaber får mulighed for at overføre 2,6 millioner hustande til egne kommercielle produkter, uden at forbrugerne skal sige ja til det.

Manglende konkurrence vil koste forbrugerne dyrt

Forslaget har også fået organisationer som Landbrug & Fødevarer og Håndværksrådet til at råbe vagt i gevær, fordi de frygter stigende elpriser. Og meget taler for, at det bliver dyrere at være elkunde i fremtiden. Når regeringen fjerner prisloftet, skal der samtidig skabes et dynamisk elmarked med høj mobilitet. Det vil sikre konkurrencen om kunderne og dermed holde priserne nede. Det fremgår af en rapport fra Energitilsynet fra oktober 2012.

Mobiliteten på det danske elmarked er imidlertid meget lav. Sidste år lå mobiliteten på 0,9 procent baseret på tal fra Dansk Energi. Det vil sige, at færre end en ud af hundrede valgte at skifte elselskab i 2011. Til sammenligning lå mobiliteten på telemarkedet på 15 procent.

”Der er behov for øget konkurrence om elkunderne og fri prisdannelse på det danske elmarked. Hvis regeringen reelt ønsker et dynamisk elmarked i Danmark, skal forbrugerne sættes fri og aktivt vælge deres eget elselskab. Mobiliteten og dermed det aktive marked er helt nødvendigt for at undgå de prisstigninger, som Energitilsynet og andre stiller forbrugerne i udsigt.” siger Jette Miller, Natur-Energi.

Norsk model forhindrer prisstigninger

Løsningen ligger lige for. I Norge bliver alle elkunder, der ikke selv har valgt deres elselskab, bedt om aktivt at træffe et valg. Det bliver de gjort opmærksom på via et neutralt brev fra ejeren af ledningsnettet – i Danmark kunne det eksempelvis være fra Energinet.dk.

Den tilgang betyder, at 90 procent af de norske elkunder i dag får strøm på grundlag af deres eget aktive valg af strømprodukt og leverandør. Det har medført høj grad af konkurrence og mobilitet på det norske elmarked – og ikke mindst forhindret prisstigninger på el.