Gode forslag fra Dansk Industri vil styrke vækst og udvikling i Det Lokale Danmark

Dansk Industri har i dag fremlagt 22 konkrete forslag til, hvordan Danmark kan skabe bedre rammer for vækst og udvikling i hele landet. Danmark på Vippens bestyrelse roser forslagene, som vil styrke virksomheder og kommuner i Det Lokale Danmark.

Investér i infrastruktur, styrk det kommunale erhvervsklima, placer flere uddannelser i hele Danmark og skab stærke lokale vækstområder på tværs af kommunegrænserne. Det er blandt de indsatsområder, som Dansk Industri i dag har foreslået, at Folketingets partier fokuserer på for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Bestyrelsen i landsforeningen Danmark på Vippen roser forslagene fra Dansk Industri, som på mange måder minder om flere af de indsatsområder, Danmark på Vippen de sidste to år har anbefalet Folketinget at rette fokus mod:

»I Danmark på Vippen har vi fra dag ét sagt, at kun ved at skabe et Danmark i balance kan vi støtte de erhverv, der er med til at skabe de værdier, vi alle lever af. Det gælder primært industrien og landbruget, der står for store dele af Danmarks nettoeksport, og som grundlæggende geografisk befinder sig uden for de store byområder,« siger Carsten Kissmeyer (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune og bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, og fortsætter:

»Dansk Industris nye forslag vil, hvis de bliver implementeret, styrke vækstmulighederne uden for de store byer, og dermed vil forslagene også være med til at sikre et Danmark i bedre balance til gavn for virksomheder, kommuner og borgere i hele landet.«

Kontant gevinst til kommuner
Et af forslagene fra Dansk Industri går ud på, at kommunerne får en årlig gevinst på 4000 kr. for hver private arbejdsplads, de formår at tiltrække og fastholde. Dermed vil kommunerne få en langt større belønning for at skabe arbejdspladser og vækst. Det vil i sidste ende gavne langt størstedelen af kommunerne uden for hovedstadsområdet, da indtægterne fra selskabsskatten og dækningsafgiften vil blive mere ligeligt fordelt mellem landets kommuner, end tilfældet er i dag:

»Det er et ualmindeligt interessant forslag fra Dansk Industri. Om det beløb, som de enkelte kommuner modtager pr. private arbejdsplads, skal være 4000 kr. eller endnu højere, må vi se på, men umiddelbart bakker vi fuldt op om forslaget,« siger Carsten Kissmeyer.

Han så dog gerne, at forslaget blev kombineret med en økonomisk kompensation, der tager udgangspunkt i antallet af statsligt finansierede arbejdspladser i hver enkelt kommune:

»Det er helt oplagt, at vi kombinerer det her forslag fra Dansk Industri med, at de kommuner, som har en underrepræsentation af statsligt finansierede arbejdspladser, skal have en kompensation, fordi de kommuner, som på trods af udflytning stadig sidder tungt på de statslige arbejdspladser, og her tænker jeg primært på hovedstaden, opnår en enorm økonomisk gevinst derved.«