Business Class

Storrumskontor | Business Class

Storrumskontor – godt eller skidt?

Under Coronapandemien kom samtidig en anden ting på dagsordenen – storrumskontorer. For er et storrumskontor egentlig godt eller skidt for medarbejderne og virksomheden? Ifølge en undersøgelse fra HK ønsker de fleste medarbejdere at gå væk fra storrumskontorer. De støjer og er medvirkende til flere fejl og flere sygedage, forlyder det.

Fordele ved storrumskontorer

Denne type kontor vandt i sin tid frem, fordi der er forbundet nogle fordele ved dem. Eksempelvis er det lettere at samarbejde med kolleger, når man sidder skulder ved skulder eller deler bord. Man kan let stille spørgsmål, diskutere problemstillinger og dele materiale. Man sidder trods alt lige ved hinanden og kan tale på tværs af bordet. Det er lettere at dele viden, end hvis man skal gå fra kontor til kontor. På den måde kommer man tættere på hinanden.

Ulemper ved kontortypen

Der er dog også ulemper forbundet med denne type af kontor. Der er langt mere støj forbundet med det. Mange mennesker siddende i samme lokale betyder også et højere støjniveau. Snak, latter, telefonopkald mv. Dertil kommer, at der nogle steder er udfordringer med indeklimaet. Det giver sig selv, at der er brug for mere udluftning i et stort lokale med mange mennesker end på et enkeltmandskontor. Ikke alle virksomheder er bygget med dette for øje, hvorfor der nogle steder kan blive et meget usundt indeklima.

Under coronapandemien er vi blevet så opmærksomme på afstand også i forbindelse med sygdomsforebyggelse. Derfor virker det naturligt at overveje, om storrumskontorer virkelig er fremtiden, eller om vi skal i en anden retning. Flere virksomheder er begyndt at ændre på kontortyperne, netop fordi ulemperne ved disse nu pludselig er blevet så klare for os.