Business Class

Medietilskud for over 370 min. kr. i 2014

Mediestøtte
Nordjyske er topscorer i Nordjylland. Samlet modtager Nordjyske op mod 100 millioner om året via bl.a. kontant tilskud og momsfritagelse.

Fra kulturstyrelsen
Medienævnet har nu behandlet ansøgninger til redaktionel produktionsstøtte i 2014. Puljen består af tre ordninger; hovedordningen, supplerende tilskud og overgangspuljen. I alt er der indsendt 102 ansøgninger, hvoraf de 61 er vurderet til at være tilskudsberettigede fra én eller flere af ordningerne. Af de tilskudsberettigede har 17 medier ikke tidligere fået tilskud fra mediestøtteordninger under Kulturministeriet. Af de 17 nye medier er 13 skrevne internetmedier. Billedet viser, at omlægningen af mediestøtten har betydet, at nye internetmedier er kommet til, og at langt de fleste medier, som tidligere har fået tilskud, også får tilskud fra den nye ordning. Samtidig er der sket omfordeling fra de store medier til mindre og lokale medier”.

Minimumstilskud og endeligt tilskud
Produktionsstøtteordningen består af tre ordninger: Hovedordningen, supplementsordningen og overgangsordningen. Tilskuddet er minimumstilskud, dvs. det tilskud, som det enkelte medie som minimum vil modtage. Minimumstilskuddet er beregnet på puljens samlede beløb fratrukket et beløb til eventuelle klager. Når klagefristen er udløbet bliver uforbrugte midler afsat til klager fordelt til alle tilskudsmodtagere. Dvs. at der er en sandsynlighed for, at det endelige tilskudsbeløbet bliver højere for de enkelte medier.

Tilskuddet bliver udbetalt i tre rater i løbet af 2014.

Nedenfor er listet de kontante tilskud.
Dertil kommer værdien af momsfritagelsen, som for de flest medier udgør det største tilskud.
Eksempelvis vil værdien af 100.000 abonnenter á kr. 4.000 være, 75 millioner.
Hertil kommer en række øvrige støtteordninger.

Kristeligt Dagblad: 28.032.295,35
Information: 25.526.165,32
Berlingske: 19.247.780,41
BT: 19.247.780,41
Børsen: 19.247.780,41
Jyllands-Posten: 19.247.780,41
Politiken: 19.247.780,41
Ekstra Bladet: 17.500.000,00
JydskeVestkysten: 17.500.000,00
NORDJYSKE Stiftstidende: 17.500.000,00
Fyens Stiftstidende: 15.706.776,13
DAGBLADET / Frederiksborg Amts Avis: 13.981.664,13
Fyns Amts Avis: 10.963.075,27

Vær opmærksom på, at der kommer korrektion i listen. Korrektionen angår fritstående internetmedier, som er berettiget til supplerende tilskud.
Se hele listen og læs mere om mediestøtten på www.kulturstyrelsen.dk