Business Class

Nyt samarbejde skal styrke debatten om et Danmark i balance

Debatten om et Danmark i geografisk balance skal styrkes yderligere. Derfor har to fremtrædende organisationer, Danmark på Vippen og Oprør fra Udkanten, valgt at indgå et tæt samarbejde.

Oprør fra Udkanten, der blev startet i 2014 af Finn Slumstrup og Viggo Mortensen, og som nyder stor folkelig opbakning, bliver fremover alliancepartner i landsforeningen Danmark på Vippen, hvis medlemsskare tæller en lang række kommuner, virksomheder og organisationer. Det nye samarbejde skal være med til at sætte endnu mere fokus på de mange herligheder og muligheder i Det Lokale Danmark, men også de udfordringer, centraliseringen fører med sig, og som skævvrider Danmark.

Konkret vil de to organisationer fremover lave oplæg, konferencer, debatindlæg og analyser i fællesskab – til gavn for udviklingen i Det Lokale Danmark:

”Nu, hvor vi har fået spørgsmålet om et Danmark i bedre balance på den politiske dagsorden, er det naturligt, at vores to organisationer med hver deres særlige kompetencer går sammen, for at vi i fremtiden kan deltage så bredt som muligt i den offentlige samtale til gavn for udviklingen i hele Danmark,” siger Finn Slumstrup, initiativtager til Oprør fra Udkanten.

Hos Danmark på Vippen ser næstformand Kim Ruberg også store muligheder i det nye samarbejde:

”Oprør fra Udkanten har deres helt store kompetence i det folkelige arbejde og i forhold til at sætte fokus på et Danmark, der også kulturelt skal være i balance. I Danmark på Vippen fokuserer vi i højere grad på rammevilkår og det produktive Danmark. Vi laver analyser og dokumenterer den skævvridning, som finder sted, men også de mange muligheder, der findes i Det Lokale Danmark,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

”Jeg er derfor helt sikker på, at det her samarbejde med tiden vil gavne udviklingen uden for de store byer og dermed gavne udviklingen i hele Danmark.”

Ny analyse om kulturmidler
I første omgang vil Danmark på Vippen og Oprør fra Udkanten sammen sætte fokus på den geografiske fordeling af de statslige kulturmidler. I en analyse, som bliver offentliggjort i slutningen af maj, vil organisationerne styrke debatten om, hvor vigtigt et godt og rigt kulturliv i Det Lokale Danmark er i forhold til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark:

“I Oprør fra Udkanten forventer vi os meget godt af samarbejdet med Danmark på Vippen. Vi ser ens på mange af de udfordringer, som yderområderne er konfronteret med. Og vi ser frem til at styrke det folkelige arbejde hen imod et Danmark i bedre balance. I første omgang glæder vi os til at bidrage med viden om nødvendigheden af et godt og differentieret kulturliv i hele Danmark,” siger Viggo Mortensen, initiativtager til Oprør fra Udkanten.

De to organisationer markerer også det nye samarbejde på årets Folkemøde på Bornholm, hvor de sammen med en lang række andre foreninger, organisationer, kommuner og virksomheder i løbet af de fire dage vil debattere spørgsmålet om et Danmark i geografisk balance på skibet Samka.