Kullegaard Arkitekter får nyt navn og styrket identitet

kullegaard

kullegaard

Foranlediget af markant vækst og en ændret markedsvirkelighed ændrer vi navn til Kullegaard og lancerer i samme proces en fornyet og styrket virksomhedsidentitet.

De nye tiltag er led i en nøje planlagt strategi, hvor det er helt afgørende for os at sikre de præcise synergier imellem vores identitet og de aktiviteter, der skal tegne Kullegaard i fremtiden.

En markant vækst i de seneste år og en organisation, der er vokset til over 50 mennesker kræver en klar identitet, der afspejler de udvidede forretningsområder, som Kullegaard opererer indenfor. Arkitektdelen af vores virksomhed er vokset støt siden begyndelsen, og som en direkte følge heraf har vi qua vores kunders behov udviklet InSight, som tilbyder en unik proces og samarbejdsrelation. InSight gør det muligt for Kullegaards kunder at outsource hele projektforløb til Kullegaard og dermed gøre os ansvarlig for hele processer. Forretningsområdet InSight har udviklet sig betydeligt, målet er på sigt at området skal udgøre halvdelen af virksomhedens omsætning.

Det har derfor været naturligt at udvikle en identitet med et mere generisk navn, hvor alle nuværende og fremtidige aktiviteter kan udfolde sig under ét fælles navn.

På den baggrund er intentionen bag vores nye navn en fremtidssikring af vores brand, da vi med dette har skabt muligheden for over tid at udbygge vores organisation med flere forretningsområder, som fra første dag vil fungere på lige fod med de to eksisterende under Kullegaard-brandet.